توجه توجه

اولیای عزیزاین محتوای آموزشی و تربیتی  همسو با برنامه درسی

قرآن کلاس اول  که شامل برنامه‌ها و

 فعالیت‌های تقویت روخوانی، قرائت، درک مفاهیم و معارف قرآن،

حفظ  سوره هایی ازقرآن کریم و

 فعالیت‌‌های تربیتی قرآنی می باشد.

خواهشمندم با توجه به تدریس کتاب قرآن از این محتوا برای تمرین

 در منزل با فرزندتان استفاده نمایید.

 

آموزش الکترونیکی قرآن اول ابتدایی

 

 

کلیک بفرمایید

آموزش الکترونیکی قرآن اول ابتدایی